Kasasiwasiw:Asiya

nani… a masadak Wikipedia

分類:亞洲

i reremay a silsil

onini kasakilac matafoay ko i kalaenoay/kaikoray 6 a wawaay a silsil, 6 mapo:long。

I

  • Indo(3 o felih)

R

S

T

O felih i laloma’ no kasakilac "Asiya"

onini a kasakilac matafo ko i kalaenoay/kaikoray 19 a felih, 19 mapo:long.