I ngataay nipifalic

dapdapen i Wiki ko nikafalic nonini a felih

I ngataay nipifalic a kamok. pahapinang to ngata 1 | 3 | 7 | 14 | 30 a romi’adan to 50 | 100 | 250 | 500 a nifalican
himed mapanganganay to a micokaymasay | himed misakaniway a ngangan | himed no mako a mikawitan | pahapinang palatamdawan a kikay | himed sapado^do^ a mikawit | pahapinang 頁面分類 | pahapinang a 維基數據
pahapinang to faelohay a falic nano 2024年4月18日 (星期四) 22:46
 
縮寫列表:
su-wey
維基數據 mikawit
F
masanga’ay to nona misinanotay ko faelohay a felih (’araw hatofaelohay a felih)
s
O sapado^do^ a mikawitan
p
palatamdawan a kikay ko mamidemak tona pisinanot
(±123)
o kafalic nona felih ( makakafitay a wey-yin)
臨時監視頁面

2024年4月18日 (星期四)

2024年4月17日 (tinolo)

2024年4月16日 (tinosa)