I ngataay nipifalic

跳至導覽 跳至搜尋

dapdapen i Wiki ko nikafalic nonini a felih

I ngataay nipifalic a kamok. pahapinang to ngata 1 | 3 | 7 | 14 | 30 a romi’adan to 50 | 100 | 250 | 500 a nifalican
himed mapanganganay to a micokaymasay | himed misakaniway a ngangan | himed no mako a mikawitan | pahapinang palatamdawan a kikay | himed sapado^do^ a mikawit | pahapinang 頁面分類 | pahapinang a 維基數據
pahapinang to faelohay a falic nano 2022年7月5日 (tinosa) 21:21
   
縮寫列表:
su-wey
維基數據 mikawit
faelohay
masanga’ay to nona misinanotay ko faelohay a felih (’araw hatofaelohay a felih)
mamangay
O sapado^do^ a mikawitan
palatamdawan a kikay
palatamdawan a kikay ko mamidemak tona pisinanot
(±123)
o kafalic nona felih ( makakafitay a wey-yin)
臨時監視頁面

2022年7月4日 (tinocay)

2022年7月3日 (週日)

2022年7月2日 (週六)

2022年7月1日 (週五)

  • Congko, democratic republic of 22:58 +263Safulo kalalicay nipafeliansakacipinang a ’otoc: 視覺化編輯器:已切換
  • faelohay Congko, democratic republic of 22:54 +2,353Safulo kalalicay nipafelian(建立內容為「République démocratique du Congo Kongko Finawlan kapolongan kitakit Takaralay sowal (概要) Kongko Finawlan kapolongan kitakit (剛果民主共和國; Fransu a sowal: République démocratique du Congo,decdecan:RDC ; Iliris a sowal :Democratic Republic of Congko), o itiraay i sasifo’an no Afrika a kitakit, Kongko-Kinshasa hananay mitahidang, nawhani iraay ko miriniay ko ngangan a kitakit o Kongko kapolongan kitakit (剛果共和國). O polong a sera…」的新頁面)
  • faelohay Congko, republic of 22:50 +2,353Safulo kalalicay nipafelian(建立內容為「République démocratique du Congo Kongko Finawlan kapolongan kitakit Takaralay sowal (概要) Kongko Finawlan kapolongan kitakit (剛果民主共和國; Fransu a sowal: République démocratique du Congo,decdecan:RDC ; Iliris a sowal :Democratic Republic of Congko), o itiraay i sasifo’an no Afrika a kitakit, Kongko-Kinshasa hananay mitahidang, nawhani iraay ko miriniay ko ngangan a kitakit o Kongko kapolongan kitakit (剛果共和國). O polong a sera…」的新頁面)

2022年6月28日 (tinosa)