Sa’ayayaw pising no tyin-naw

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Wikipedia Phiêu-chì
Wikipitiya
iraay to ko 837 a nitilidan no mita
malacafay kita mitilid to WikipitiyaYellow-bg rounded cropped.svg

Ostorariya

O ngangan nona kitakit ’i, Ostorariya (Ikiris sowal: Commonwealth of Australia)ano ca.

Australia; Holam a sowal:澳洲. I satimolan riyar ko aro’ nona kitakit, adihayay ko kanatanatal a misakapotay patireng to kitakit, o ’icel no mikowanay o kinpo ko pido’edoan. O Tatapangan a niyaro’ o Kyanpira, o satata’angay a niyaro’ o Sitoni, Sieli hananay no kaping a sowal. Ona kitakit toniniam ’i, caayay ka laliting to roma a karoapw(陸地),o taliyok sahetoay o riyar, sa caay ko recep no pinangan no roma a kitakit, caay ka siwar no roma a finacadan ko nika’orip, yo sa’aloman sa to ko tata’angay a tamina nani Yoropa a tayni ta sa ’aloman sato ko mafana’ay to kairay nona palapalaan no Yincumin. I sa’ayaw ’i, o pipasonolan to ciraraway tamdaw, iikor ira ko pakaheraay to tada ’ekim, sano riri’ sato a masafelengaw a tayni ko kohecalay tamdaw a mili’ekim, ititi to a ma’eco ko kamaro’an no itinitiniay aca a maro’ a Yincumin.

Red-bg rounded cropped.svg

Elizabeth II

O Sawara’an no kitakit no Antikuwa ato Papota(Ikiris a sowal:Antigua and barbuda;Kuwapin a sowal:安地卡及巴布達), Awco(Ikieis a sowal:Australia; Kuwapin a sowal:澳洲), Pahama(Ikiris a sowal:Bahamas;巴哈馬), Papito(Ikiris asowal:Ikiris a sowal:Barbados; Kuwaoing a sowal:巴貝多), Pilicu(Ikieisa a sowal:Belize; Kuwaping a sowal:貝里斯), Kanata(Ikiris a sowal:Canada; Kuwaoing a sowal:加拿大), Ciyamayka(Ikiris a sowal:Jamaica), Niwcilan(Ikiris a sowal: New zealand(紐西蘭), Papuwa Niw Kiniya(Ikiris a sowal:Papua new guinea; Kuwapin a sowal:巴布亞紐幾內亞), Tofalo(Ikiris a sowal:Tuvalu; Kuwaping a sowal:吐瓦魯) ato Inko (United kingdom) anini i ci Elizabeth II, patirengan a romi’ad i 1952 a miheca saka 2 folad saka 6 a romi’ad.

Blue-bg rounded cropped.svg

Codad

O sowal no Sawaliay ’Amis a Finacadan to codad, o ohong hananay.

o citodotodongay iparo no kadopak,o citiliday ato sasing, o pitilidan to masamaamaanay a taneng, matiyaay o citing. Itini i pasawalian no Taywan a ’Amis a tamdaw i,o tilid hananay nangra ko ohong, mahecaday ko imi nona tosa a tilid. O tanengnengan no tamdamdaw a ohong, o pitongalan to taneng no tamdaw.

O ohong hananay i, adihay ko kasaromaroma no tilid. Ira ko kongkoan a ohong,ira ko tanengnengan no ka’emangay a ohong,Cilamlamay to masamaamaanay tilid a Cace(雜誌). Saheto sa o kaolahan no tamdamdaw a ohong.

O pipahacean to ohong i, o pa’acaay to ohong a patiyamay(書店) hananay. O ’ariri no ohong(圖書館) i, opicaliwan to ohong. 2010 a mihecaan mikisang ko Kuko (谷歌) a kosi i, mi insaco kingkiw tangasa tahanini.

Green-bg rounded cropped.svg

La’eno

O kimad itiya ho, o sa’ayaway a tayni ko Ciporan a ngasawan. pakayni i Sanasay milacal to riyar tangasa i posong. saikor, tangasa to i La’eno (大港口部落) no cepo’ ato Makotaay paloma’ ko Ciporan ngasaw. Nikawria ikarira,yo kasakapingan ho i, ira ko Karawrawan a demak no Cepo’ hananay, misalalan ko kaping no kasakapingan , mari'angay ko kaping to finawlan. sa linahen ngara ko kamaro’an tayra i katimol no sa’etip a (sowal no holam)Cekongsan(赤公山) tokos a makotaay ’alo. kirami i (1924 -1925 ), sąadihaysa to ko tamdaw i Makotaay a niyaro’. linah saan to ko finawlan tayra i la’eno no Makotaay, sa La’eno a niyaro’ han ngara.