Vietnam

nani… a masadak Wikipedia

Vietnam(越南)

Flag of Vietnam
Flag of Vietnam
Location of  Vietnam  (green)in ASEAN  (dark grey)  –  [Legend]

YI-NAN-SE-HOY-CO-I-KONG-HE-KWO, YI-NAN sa to a mapangangan, I kakaay to no 9,600 a ca'or ko ka’aloman no polong a tamdaw, i saka15 ko sa’alomanay a tamdaw itini i hekal. O HE-NEY-SE ko syoto, HO-CE-MIN-SE ko sata’angayay a maci. O edengan i rikecay a Seyci-Tantay no seyfo ko Yi-Nan-Kong-Can-Tang. I ’ayaway to, aniniay to i, o no Holam a tilid ato pongka ko tapinangan no YI-NAN, o no Tong-Nan-Ya a kitakit a cefang, Se-Ciy-Maw-I a cefang, Ya-Co-Tay-Ping-Yang-Cin-Ci-He-Cow a cefang, O mamalasaka11 a Forans a sowal a kitakit a cefang.

Itini i 16 10 N, 107 50 E, noAsiya ko Vietnam. Polong no sekalay i 331,210 sq km “saka 66 ko rayray no ngangan. ” “O sekalay no sera i, 310,070 sq km, no nanom a sekalay i, 21,140 sq km ” Polong i 95,261,021 ko tamdaw.

sera(土地) Masakilac ko sera o malo kakaomahen a sera 34.80%, Malo no kilakilangan a sera 45%, malo no roma to a sera 20.20%.

siyoto(首都) O Hanoi ko Siyoto.

katomirengan no kitakit a romi’ad(國家紀念日) Pihiratengan no kitakit a romi’ad i sakasiwa 2 a romi’ad.

O Sawara’an no kitakit anini i ci Trần Đại Quang, patirengan a romi’ad i 2016 a miheca saka 4 folad saka 2 a romi’ad.

Finacadan/Tamdaw

Adihayay ko finawlan no YI-NAN, makomod i 54 ko finawlan, Cin-Co(Yey-Co) ko masakakaay a finawlan, 86.2% ko ka’aloman i komod no finawlan, maedeng 1% ko teloc no Holam a tamdaw.

Kei-Cay

I 1986 a miheca mipalasawad to to adihayay a pipatokas a misatapang a misafeloh mifalic to ko YI-NAN, 2001 a miheca mapatiteng to ko mikeriday a SE-HOY-CO-I to Maci- Kei-Cay i, sanarikay sato a mapalowad ko Kei-Cay no polong no finawlan, malasanarikayay a lomahad a malalad ko Kei-Cay i Asia, i hekal to, nai sapakoyocay a kitakit a matongal to ko lifon no kitakit, i kafiyor no Covid-19 a lifong ko kalokitakit i, lomahad matongal haca ko Kei-Cay no YI-NAN[51]

O kanga’ayan a pala no liomahan i YI-NAN, makadofahay ko panay, makadofahay ko kafaedetan a pinaloma ato i ’aloay i riyaray a pina’orip, o sata’angayay a mipa’acaay to liomahan a kitakit, o sata’angayay a pa’acaay to kaso i hekal, maedeng 80% ko ka’adihay no kaso i hekal, o saka2ay a pa’acaay to panay i hekal, o saka2ay a pa’acaay to kohi, o sa’adihayay a Ropasta kohi no pa’acaan a kitakit. [53]


Pi’arawan to lakaw