Guangfu

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Guangfu(光復鄉)

Itini i Hualien(花蓮) ko Guangfu Siyang. sa’osi han ko po:long no palaan i, ira ko 131.63 km² (lalotolotokan a plalan no sa’osi i ira ko 28.44 km², o palaan noto’as i'a:yaw i ira ko 5.67 km²), 10,741 ko tamdaw i Guangfu Siyang, 3,865 ko parod no loma’, itini i niyaro’ a Yincomin(原住民) sa’osi han ira ko 6,982 a tamdaw, pakaala to 65%(Amis) no polong no tamdaw. o Amis ko sa’alomanay i Hualien Siyang.

O kasaniyarona[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

14 ko cun, 9 ko niyaro’ i Guangfu Siyang. Tafalong太巴塱部落), Fata’ an馬太鞍部落), Laso‘ay拉索艾部落), Alolong阿囉隆部落), Sado砂荖部落), Kalotong加里洞部落), O kakay烏卡蓋部落), Atomo阿陶模部落), Fahol馬佛部落).

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]