Fakong

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

O ngangan no Fakong (豐濱部落由來)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Oya Fakong a niyaro’, saca yo i niyaro’ ho ‘adihay ko fakong hananay a talod itini. i ‘ayaw ho, adihay ko 'a'adopen i tokos. Misafakong ko finawlan i omomahan a pangangan. ira ko pakayni itini ‘ayaway, o saka'ayaway a tini mipaloma' ko Madawdaw a finawlan. Ona niyaro’ o Olaw(舞鶴村) hananay a pangangan (sowal no holam ) Wolosiya 烏漏社(imatiniay: Olaw(舞鶴村)a niyaro’ )a pangcah ko sa'alomanay. o nika pikilim to saka’orip saka mafolaw talawali a ma’orip sa ko sowal. Ira to ko Xīn-she(新社) ato Cikasowan(七腳川社) a masaPangcah a tayni. to pakayniay itini i demek no i Fkong, o sowal są a cecay, caay ka lacodad.

O kasiikedan no niyaro’ (部落特色)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

O kaitiraan no Fakong , i kawili no ‘alo ato Cilangasan ko pisaopoan naira. o satakaraway a tokos no pasiwali koya Cilangasan. itini i ira ko talo’an no niyaro’ ,to laday to romi’ad, i talo’an ko mato’asay matayal to tatayalen no tireng, mato misanga’ to kopid hatapes, miwikwik misanga’ to sakatayal a lalosidan. caay to kalecad ko ‘orip no aniniay a tamdaw ato i ‘ayaway. ira ko 'eto a patiyaman (sowal mo holam o 7-11 hananay) i tatihi no katatalaan no paso.

O nikalopisak no Fakong (人口分佈)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Itiniay i Fengbin(豐濱) Cen no Hualien(花蓮縣) ko Fakong a niyaro’, 443 ko sa’osi no parod no loma’, 1,193 ko sa’osi no tamdaw.

69% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 821 ko tamdaw; o roma sato i, 31% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 372 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)64%, Tayal(泰雅族)1%, Puyuma(卑南族)1%, Kebalan(噶瑪蘭)1%, roma(其他)2%.

Ira ko picodadan(豐濱國小、豐濱國小附幼、貓公部落圖書資訊站) i niyaro’.

Ira ko imeng(豐濱分駐所) i niyaro’.

Ira ko kofa(豐濱鄉代會、豐濱戶政所、花蓮消防第二分隊豐濱分隊) i niyaro’.

O finacadan no Yincomin (所屬阿美族群)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Itini i nowalian a lotok, mililis to riyar, mihifalat to Kalingko na itira i Fakong talatimol tangasa i Madawdaw, saka pasawali a Pangcah han. o pasawalian a Pangcah han, o sa’alomanay a finacadan no Yincomin i Taywan. Caay ka cango’ot kita to saka ’orip ato kakaenen i Fakong . iraay to Fakong a niyaro’, Tafugan a niyaro’, Malaloong niyaro’, Culiu a niyaro’, Tida'an a niyaro’, Haciliwan a niyaro’, Laeno a niyaro’, Makotaay a niyaro’ , Cawi a niyaro’ ato Tingalaw a niyaro, polo' a niyaro’ ko kasaniyaro’aro’ i Fengbin-syang. o na niyaro’ a maemin i, caayay kalalecad ko rayray no lilengawan, o rakat no kafolaw, o taliyok no paniyaro’an ato kasasiroma no saka’orip, caayay kalecad ko ngarngar no serangawan.

O pitooran no finawlan (族人信仰)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

O pitooran ko finawlan no Malaloong i, ira ko tosa a kinkay itini, o tingsikiw ato kirisito-kiw. itini i ira ko pito’oran ngara, pakayni sa’opo no kinkay, malosakarikec sto sakavakat no ’orip no Yincomin. mamaan ca ko deamk no sapitolon ko niyaro’.

o kasadakan no Tilid(參考文獻)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]