Fise

nani… a masadak Wikipedia
Fise

Fise o kalotamdawkuwaping a sowal:吠舍;Fan a tilid:वैश्य;Romaan tilid:Vaiśya): o kalotamdaw a matayalay ilaloma’ no sofitay a tamdaw itini i kasasa’er-no’orip a faco no Indo.o sasafaay ko tireng itini Ylian-tamdaw. o maomahay ato paka’enay to ‘a’adopen, ira ko inanengay matayal mahoped ko payso ato dafong malacipaysoay paliwalay-tamdaw, ciseraay, ato mipapacaliway to payso.

Pinengnengan[1][mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Tatiri'an a tilid[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]