Kuwaping a sowal

nani… a masadak Wikipedia

O Sowal no Kuwaping (漢族的語言, 漢語) hananay i, o Kuwaping a sowal.

Ira ko ’alomanay to tamdaw a Kuwaping i Congko.

Tangasa to i 2015 a mihcaan i, ira to ko 13.4 ’ok a tamdaw somowalay to Kuwaping a sowal i hkal ma^min.