Awto Ikiris a Sowal

nani… a masadak Wikipedia

O kapolongan sowal ’i, o Ikiris, nikawrira, caay ka lalen sa malecad to no Ikiris sowal, sa pangangan han to Awto Ikiris a Sowalkuwaping a sowal:澳大利亞英語;Ikiris a Sowal:Aussie English). Aloman ko nai cowacoway mafolaway a tayni tona kitakit, oya teloc to nona mafolaway ’i, i loma no niyah o kasofocan kitakit a sowal ko kahasasowal, patinako han, o somowalay to congko a sowal nahaop ko 2.1%,Itariya sowal 1.6%, ira ho ko romaroma o caay ka hakowa ko tamdaw asowal.