Tatukem

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

tatukem 龍葵 U kaulahan nu Pangcah,u sapisaray tu baedet tu lalud.