Tamako^

nani… a masadak Wikipedia

Tamako (菸草)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

mipaloma ko 'Amis to tamako.

kasasiromaroma (種類)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

kakarayan a romi'ad (氣候)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]


Tamako^