Taitung

nani… a masadak Wikipedia

Taitung(臺東市)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Itini i Taitung ko Taitung. sa’osi han ko po:long no palaan i, ira ko 111.48 km² (lalotolotokan a plalan no sa’osi i ira ko 0.47 km², o palaan noto’as i'a:yaw i ira ko 1.09 km²), 10,692 ko tamdaw i Taitung, 3,655 ko parod no loma’, itini i niyaro’ a Yincomin sa’osi han ira ko 6,817 a tamdaw, pakaala to 64%(Amis, Puyuma, Paiwan) no polong no tamdaw. o Amis, Puyuma, Paiwan ko sa’alomanay i Taitung Cen/ Siyang.

O kasaniyarona[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

46 ko cun, 20 ko niyaro’ i Taitung. Apapuro(高坡部落), Pasawali(巴沙哇力部落), Ining(伊濘部落), Falangaw(馬蘭部落), Asiroay(阿西路愛部落), Pusong(布頌部落), Alapanay(阿拉巴奈部落), Karoroan(加路蘭部落), Matang(馬當部落), Katatipul(卡地布部落), Kasavakan(射馬干部落), Puyuma(普悠瑪部落), Papulu(巴布麓部落), Kalaluran(卡拉魯然部落), Fukid(新馬蘭部落), Pongodan(大橋部落), Sihodingan(常德部落), Kakawasan(石山部落), Siafulungay(建農部落), Pakurung(巴古崙部落).

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]