Sowal no dipong

nani… a masadak Wikipedia

Itiya 2002 a mihecaan, misatapangkoTaypak Sisifo yincomincosewuiingkay, Oco-wey ci KonWen Ci ko misalaheciaya patireng to sowal no dipong.

Tangasa imatini, tolo polo' ira ko tosa ko polong no picodadan ato pasifana’ay to sowal no kasasiromaromaa finacadan i tokay.

Hatinikaadihay ko sowal no dipong. O no Pangcah i, ira kono ’Amis, o Siwkulang, o Pasawaliay, Falangaw ato Palidaw a sowal.