Sauli Niinistö

nani… a masadak Wikipedia

Sauli Niinistö

Sauli Niinistö Senate of Poland 2015.JPG
Sauli Niinistö Senate of Poland 2015

I 1948 a miheca saka 8 folad saka 24 a romi’ad masofoc ci Sauli Niinistö, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit no Finland anini i ci Sauli Niinistö, patirengan a romi’ad i 2012 a miheca saka 3 folad saka 1 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]