San Andreas

nani… a masadak Wikipedia

Onini San Andreas(加州大地震 ) hananay a ika i, ono pikari’ang tono palapalaan a demak, pasadaken no misaikaay, ci Brad Peyton( 布萊德·派頓) aci Carlton Cuse, camira a tatosa ko miparatohay tona demak, palaheci nangra a mitilid tonini a demak i, ci Dwayne Johnson, Carla Gugino ato alomanay a matayalay itini tona ika a demakan, tatapangan noni a demak i, pakayni to atol hananay a demak, miri’ang to maamaan tona hekal.

Onini a ika, nai 2014 a mihecan saka sepat a folad tosa polo’ ira ko tosa a romi’ad a misatapang a matayal, itini i  Australia ko pisatapangan, toya mihecaan to saka pito a folad tosa polo’ ira ko pito ko kalahecian noni a demak, itini to San Francisco ko pisetekan a pahanhan toni a tayal, Saka tolo to ni Dwayne Douglas Johnson aci Brad Peyton a malacafay midemak a matayal to ika.