Ren’ai

nani… a masadak Wikipedia

Ren’ai(仁愛鄉)

Itini i Nantou ko Ren’ai Siyang. sa’osi han ko po:long no palaan i, ira ko 1,219.39 km² (lalotolotokan a plalan no sa’osi i ira ko 909.39 km², o palaan noto’as i'a:yaw i ira ko 201.17 km²), 14,966 ko tamdaw i Ren’ai Siyang, 4,643 ko parod no loma’, itini i niyaro’ a Yincomin sa’osi han ira ko 12,526 a tamdaw, pakaala to 84%(Tayal, Seediq, Bunun) no polong no tamdaw. o Tayal, Seediq, Bunun ko sa’alomanay i Nantou.

O kasaniyarona[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

16 ko cun, 24 ko niyaro’ i Ren’ai Siyang. Alang sasi(親愛部落), Alang tongan(眉溪部落), Alang pulan(松林部落), Alang snuwing(史努櫻部落), Alang bwarung(廬山部落), Alang toda(平靜部落), Masitoban(瑞岩部落), Knaziy(紅香部落), Bukai(武界部落), Malepa(新望洋部落), Alang sadu(沙都部落), Alang busi(卜溪部落), Alang truwan(德魯灣部落), Qatu(卡度部落), Alang nakahara(中原部落), Alang gluban(清流部落), Qalang kobah(慈峰部落), Qalang bayi(梅村部落), Alang marosan(萬大部落), Qalang mb’ala(眉原部落), Alang paran(巴蘭部落), Alang ruku daya(平和部落), Sima-un(萬豐部落), Qalang bubun(翠巒部落).

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]