Pierre Nkurunziza

nani… a masadak Wikipedia

Pierre Nkurunziza(皮埃爾·恩庫倫齊扎)

Pierre Nkurunziza 2014 press conference (cropped).jpg
Pierre Nkurunziza 2014 press conference (cropped)

I 1963 a miheca(年) saka 12 folad(月) saka 18 a romi’ad masofoc(出生) ci Pierre Nkurunziza, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Burundi(蒲隆地) anini i ci Pierre Nkurunziza, patirengan(擔任) a romi’ad i 2005 a miheca saka 4 folad saka 26 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]