Palau

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Palau,Republic of Palau(帛琉)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Takaray sowal (概略):[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Palaw Kapolongan a Kitakit帛琉共和國(Ikiris a sowal:Republic of Palau;Palaw a sowal:Beluu er a Belau;Dipong a sowal:パラオ共和国),kalopangang o Palaw(Palau), o katelang ho a ngangan i, o Belau anocaPelew.

Koror chiefs in 1915

O Palaw a kitakit o ngangan sano Ikilisnen i Republic of Palau, sano sowalen no Palaw a tamdaw i Beluu er a Belau, halafin ko Dipong a mikowan itini sa ira ko pangangan no Dipong to Palao sanay, nikawrira, o Palaw ko ma'alaay a ngangan. Itiniay i sa'etip no Sina'otay Riyar(太平洋) ko kaitiraan nona kitakit.

O palapalan a kitakit sa awaay ko malalitingay a fiyaw i sera, o pakariyar to ko kalafiyaw to Inni, Filipin ato Mikolonisya.

I'ayaw NO 3,000 ko miheca, o nani tiraay i Filiping a to'as ko sarakatay a tayni tona kitakit a maro', tahira to 'ayaw no 900 mihecaan , o tamdaw no itiniay sahetoay o Nikolito (Ikiris sowal:Negrito; Kuwaping sowal:格利陀人)a finacadan. i 16 sici ma'eco no Yoropa kona kanatal, i 1899 miheca makaketon ko Toic ato Sipanya, do'edoen konini, mapaliwal kona kanatal i Toic, malocecay no mikowanan no Toic a Niw-Kiniya. i 1947 miheca, o polong itiniay i Taypinyang a kanatanatal makowan no Amirika, 1979 miheca,milalang ko tamdaw no Palau to sapitekoaw to Mikoronisiya, i 1994 miheca , makaketon ato Amirika, laheci sato ko kaiteked to niyahpikowan.

Flag of Palau
Flag of Palau
Palau on the globe (Southeast Asia centered) (small islands magnified)

Palapalaan (地理)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Itini i 7 30 N, 134 30 E, noOsiniya ko Palau. Polong no sekalay i 459 sq km “saka 198 ko rayray no ngangan. ” “O sekalay no sera i, 459 sq km, no nanom a sekalay i, 0 sq km ” Polong i 21,347 ko tamdaw.

Ikalaloodan i sakacecay a lalood no polong kitakit i hekal, ma'eco no Dipong kona kitakit, orasaka, adihay ko cinganganay tono Dipong a ngangan ko tamdaw nona kitakit.

sera(土地)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Masakilac ko sera o malo kakaomahen(農業) a sera 10.80%, Malo no kilakilangan(林業) a sera 87.60%, malo no roma to a sera 1.60%.

katomirengan no kitakit a romi’ad(國家紀念日)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Pihiratengan no kitakit a romi’ad i sakapito 9 a romi’ad.siyoto(首都) O [[[Ngerulmud]](恩吉魯穆德) ko Siyoto.

O Sawara’an no kitakit(國家) anini i ci Tommy Remengesau(湯米·雷蒙傑索), patirengan(擔任) a romi’ad i 2013 a miheca(年) saka 1 folad(月) saka 17 a romi’ad.

Pihapinangan a tilid(註腳)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]