Midemakay:LiouShowShya

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Awaay ko sorit i laloma’ nonini a felih, manga’ay kiso a mikilim i roma a felih i misolap to sakacipinang a sowal nonini a felih,ano eca misolap to nikilokan a sorit to romi’ami’ad, nika awaay ko kingli no miso a misanga’ tonini a felih.