Manzhou

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Manzhou(滿州鄉)

Itini i Pingtung(屏東) ko Manzhou Siyang. sa’osi han ko po:long no palaan i, ira ko 147.35 km² (lalotolotokan a plalan no sa’osi i ira ko 74.2 km², o palaan noto’as i'a:yaw i ira ko 7.17 km²), 1,329 ko tamdaw i Manzhou Siyang, 490 ko parod no loma’, itini i niyaro’ a Yincomin(原住民) sa’osi han ira ko 802 a tamdaw, pakaala to 60%(Paiwan排灣族) no polong(全部) no tamdaw. o Paiwan ko sa’alomanay(最多的) i Pingtung.

O kasaniyarona[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

8 ko cun, 3 ko niyaro’ i Manzhou Siyang. Ride(里德部落), Parius(分水嶺部落), Tjadukudukung(長樂部落).

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]