Foting

nani… a masadak Wikipedia

Takaray a sowal (概要)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Adihay ko foting i riyariyaran.

O komaenay to rengos no riyar ko foting, roma komaen to fao, ano ira ko mapatayay a ’afar, anca maponiay a titi’, anca o matefaday no mipacemotay a sapariri’, o mifalahan no tamdaw a lakaw, la’afas’afas sa kona foting a komaen.

Kasasiromaroma (種類)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Tahapinangan (特徵)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

kakarayan ( 氣候)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Mafolaw (遷移)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Kakaenen (食物)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

foting(魚)

Komaen kiso to foting haw?