Ciyaw Anang Paterungan a niyaru’

nani… a masadak Wikipedia

Ciyaw Anang Paterungan a niyaru’ (新社村)

U kaepudan nu lunalunan kiyaniyaru’, tangasa i matini pangangan han tu Sinsiya. Ina niyaru’ malatulu ira ku-- Paterungan, Mararu’ung, Dipid, mitepar tu liyal silsil han namaka Bakung i makaterung, u saalumanay ku Kabalang a niyaru’, padudu satu i Mararu’ung atu Dipid ku Pangcapangcahan.

U Bakung ku sausi tu Sinsiya, tuwa malatulu ku nikasabenibenis: u Paterungan Kabalan a niyaru’, u Makaterung atu Dipid i, u Pangcapangcahan a niyaru.

Pi’arawan to lakaw[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  • 田哲益,2002,《台灣原住民歌謠與舞蹈》,臺北:武陵。
  • 田哲益,2003,《台灣原住民生命禮俗》,臺北:武陵。
  • 阮昌銳,1996,《臺灣的原住民》,臺北:省博物館。
  • 陳雨嵐,2004,《台灣的原住民》,臺北:遠足。