CiyawAnang Icep

nani… a masadak Wikipedia

CiyawAnang Icep (檳榔)

Malecaday ku icep atu abing, u nu balidas amin ku pusadad a nipangangan. U canga atu nikasararaya i, makala tu tusaay a pulu ku raraya nu caang. I “Ma-lay” hanay a kitakit pangangan han “pinang” sa. I Pangcah a niyaru’ ira “icep” u tapang tu sapakaen tu tu’as, tu lisin, tu sapawsa tu masamaanay a demak nu caay kaw kapawani nu Pangcah a sapatatudung.

Ira ku sapalemed tu ma’uripay atu sapibuwahaw tu wawawawa sanay a lemed nu tamdaw. U icep dengay a kemkemen, anu i kasienawan diheku ku tireng anu mikemkem tu icep, anu parakat tu karireng caay ka tukatuk ku parakatay, ruma satu ira baru nu dipas i, dengay sasinabelen misasa’ tu caledes, miserep aca tu tarakaw nu remes, u teluc u dungec nu icep i, malasinabel tu nu Pangcah, tangasa i matini araw aluman tu ku mabanaay, tina puwac nu icep.

Pi’arawan to lakaw[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  • 中文維基百科
  • 吳雪月,2006,《臺灣新野菜主義》。臺北:天下文化。
  • 林二郎,2005,《以大巴六九部落的實踐經驗芻建卑南族巫術的理論》,國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文,未出版。
  • 宋龍生,1997,《臺灣原住民史料彙編第4輯:卑南族的社會與文化》。南投:臺灣省文獻委員會。李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。