Cidal

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Cidal

O cidal/tataparan (太陽/自然景觀)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

☉ O kahiceraan no malikatay a fo'is ko cidal (silosi: ☉), matomes to fa'edet ato cisyak a masamaliay ko tireng, ano lalaten ko sasifo'an i, 1,392,000 km ko kato'edaw.

O tataparan a nanengnengan, i ’ayaw no kadademak no tamdaw o iraayto i kasaniyaro’, o iraayto a ceki’ no seray. O tataparan a nanengnengan ato no punka a nengnengan o caayay kalecad a liyad.

Nikawrira i 21 sici i, awaay to kilimen ko caayay ho kademak no tamdaw, orasaka latek “O tataparan no nanengnengan ko sakacitodong no ninengnengan ato nai seray a rocek.

nikafana' no cidal (認識太陽)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Ci Rachel Louise Carson “Ka’iwilan a kacanglahan” (1962) makimad ko i lawacay no lalan a ninengnengan, “Cecay miheca, manengneng no tamdaw ko molengaway i lawac no lalan a kamodo’ a kilang, kanocoray, rorang, kising ato kalofalo a masolot ko mata no mita’elifay”, toya midemak a mifonsya to cisapaiyoay i, “ Oya misolotay to mata a salawacan no lalan i, anini saheto o mafadi’ay to, matiya o naikoran no madapdapay a macorahay.”. Na ^ca ho kafonsiyaen, ira: to ko mafadi’ay a lengaw, latek ira ko naicowaay a nikalengaw, saka masapinang ko serayan a manengnengay a nikafana’an.

O tataparan a nengnengan (自然景觀)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

“O tataparan a nengnengan”, sa’ayaw o nipilecad to nicokaan, nisafacoan a ninengnengan ko masapinangay, miingiday to palapalaan a kasasiikeiked. Ci Alisanta, Fon Humpot (1769-1859) pacecay to kafana’en, o latekan a harateng i, makalitosa to tataparan a nanengnengan ato no punka a nanengnengan.

1908 miheca, o serakay ci Oto Sulite pacomahad to “o iraay to a ceki’ no seray”

tato’asan a tanengnengan Urlandschaft ato “punka a tanengnengan” Kulturlandschaft a sowal, milifet to sapipakayniaw i serakay, mikiromaay to roma a kakak. I ’ayaway a serakay a midemak to “tato’asan a tanengnengan” a sowal tikol ci Kar, O Saeran 1925 miheca a nikingkiwan a “ O faco no tanengnengan” (The Morphology of Landscape) sanay.


O Amis a finacadan iraay ko "Pacidal" sanay a ngangan no ngasaw.