Cicala'ay

nani… a masadak Wikipedia

Cicala'ay(福文部落)

Itiniay i Chishang(池上) Cen no Taitung(台東縣) ko Cicala'ay a niyaro’, 537 ko sa’osi no parod no loma’, 1,368 ko sa’osi no tamdaw.

23% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 309 ko tamdaw; o roma sato i, 77% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 1,059 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)18%, Bunun(布農族)2%, Paiwan(排灣族)1%, roma(其他)1%.

Ira ko kofa(公路局台東工務段池上工務分駐所) i niyaro’.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]