Bujar Nishani

nani… a masadak Wikipedia

Bujar Nishani(布亞爾·尼沙尼)

Bujar Nishani at meeting with Michael Spindelegger.jpg
Bujar Nishani at meeting with Michael Spindelegger

I 1966 a miheca(年) saka 9 folad saka 29 a romi’ad masofoc(出生) ci Bujar Nishani, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Albania(阿爾巴尼亞) anini i ci Bujar Nishani, patirengan a romi’ad i 2012 a miheca saka 7 folad saka 24 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]