Andrej Kiska

nani… a masadak Wikipedia

Andrej Kiska(安德烈·季斯卡)

Andrej Kiska in Senate of Poland.jpg
Andrej Kiska in Senate of Poland

I 1963 a miheca(年) saka 2 folad saka 2 a romi’ad masofoc(出生) ci Andrej Kiska, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Slovakia(斯洛伐克) anini i ci Andrej Kiska, patirengan a romi’ad i 2014 a miheca saka 6 folad saka 15 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]