'adipangpang

nani… a masadak Wikipedia

('adipangpang/蝴蝶)

takaray a sowal 概要[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

kasasiromaroma 種類[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Adihay ko kasasiromaroma no 'adipangpang.

Cengel 顏色[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

tahapinangan 特徵[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

romi'ad 氣候[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

'adipangpang