Pasadak i ’alomanay to nisoritan to romi’ami’ad

跳至導覽 跳至搜尋

Pararapiten a maemin mahapinang ko Wikipedia no kahirahira a nikilokan. Manga’ay kiso a talalaeno a mipili’ to nikilokan, miteked pangangan to micokaymasay (ta’akay sorit ano eca mamangay sorit no padaka) ano eca oya ngangan o madafitay a felif(ta’akay sorit ano eca mamangay sorit no padaka)

nisoritan to romi’ami’ad

awaay ko matatodongay to sakarocek a kilok